BORDERLINE

Borderline

Borderline

 

Wat is borderline?

Volgens de officiële diagnose moet je voldoen aan 5 van de 9 symptomen. Uiteraard heeft het er ook mee te maken in welke heftigheid je ze ervaart.

1. Onzekerheid:

Dit is volgens mij het kernpunt van de borderlinestoornis. De patiënt heeft een dusdanig negatief zelfbeeld dat hij of zij niet (meer) van zichzelf kan houden. En als je niet van jezelf houdt, kun je ook niet van een ander houden. Die onzekerheid speelt door in alle andere symptomen.

2. Impulsief en onvoorspelbaar gedrag:

Dit uit zich in verschillende symptomen: geldverspilling, veel wisselende seksuele contacten, misbruik van alcohol en drugs, roekeloos gedrag in het verkeer, vreetbuien en zelfbeschadiging.

3. Wisselende stemmingen:

De borderlinepatiënt kan erg snel omslaan in zijn of haar humeur. Het ene moment kan er geen vuiltje aan de lucht zijn, het andere moment is de patiënt depressief, verdrietig of boos. Dit kan een hele kleine aanleiding zijn, vaak veroorzaakt vanuit de onzekerheid (zie punt 1).

4. (Oncontroleerbare) Woede of agressie:

Vaak heeft de patiënt last van een intense woede, veel intenser dan je zou verwachten in een dergelijke situatie. De patiënt (met name de mannelijke patiënten) raakt hierdoor snel verzeild in vechtpartijen.

5. Veel heftige en instabiele relatie´s die je afwisselend idealiseert of haat:

Als borderlinepatiënt ben je altijd bang en onzeker om in de steek gelaten te worden door de mensen waar je van houdt. Door die angst om in de steek gelaten te worden, gaat de patiënt vaak de mensen om zich heen van zich af duwen, want het is veiliger om zelf stop te zeggen, dan om het deksel op je neus te krijgen. Hierdoor worden de naasten weer weggeduwd en wordt de patiënt bevestigd in het beeld dat niemand om ze geeft en ze weer in de steek gelaten worden. Hiermee is een spiraal ontstaan, waarbij je mensen steeds aantrekt en weer afstoot.

6. Een leeg gevoel:

Dit is niet uit te leggen als je dit gevoel niet kent. De patiënt voelt op zo´n moment gewoon helemaal niks. Er is geen perspectief, er zij geen dromen en geen verwachtingen. Er is gewoon niets.

7. Intense en instabiele relaties:

Dit gaat natuurlijk nauw samen met het minderwaardigheidscomplex en de onzekerheid. De patiënt is heel erg bang om mensen te verliezen, op wat voor manier dan ook en doet ook alles om dit te voorkomen. Dit werkt echter vaak averechts. Men legt dan zo´n grote claim op iemand dat die persoon eerder hard weg rent dan dichter bij te komen. 
Vaak wordt er ook heel erg zwart-wit over een ander gedacht, iemand wordt geïdealiseerd of gehaat. En ook dit kan van het ene op het andere moment omslaan.

8. Suïcide(pogingen): 
De suïcide is één van de meest bekende en in het oogspringende kenmerken. Vaak is een suïcidepoging niet zozeer bedoeld om een einde aan het leven te maken, maar meer om een einde aan deze manier van leven te maken. Je wil nog wel leven, maar niet zo. Het is een roep om hulp. Van alle borderlinepatiënten haalt 10% de 30 jaar niet.Ook velen gaan zich automutualiseren, de zelf beschadiging ...

9. Paranoïde ideeën en gedachten:
In stresssituaties kan de patiënt achtervolgingswaan krijgen of dissociatieverschijnselen. Bij dissociatie heeft de patiënt het gevoel buiten zichzelf en buiten de werkelijkheid te staan. Het kan voorkomen dat de patiënt ook echt stukken tijd “kwijt” raakt en niet meer weet wat er gebeurd is.

 

 Bij iemand met een borderlinestoornis kunnen de gevoelens, gedachten en het gedrag van moment tot moment heel erg veranderen. Iemand met borderline is impulsief, weet vaak niet wat hij wil, verandert snel van mening en van gedachte. Voor anderen is dit gedrag moeilijk te begrijpen. Symptomen die typisch zijn bij een borderline-persoonlijkheidsstoornis zijn:

  • Impulsiviteit: een borderliner neemt vaak beslissingen zonder er lang over na te denken. Zo kan hij uit het niets een relatie beëindigen, een gekke aankoop doen of ontslag nemen. De volgende dag kan hij al van gedachten veranderd zijn.
  • Zwart-wit denken: mensen met een borderlinestoornis delen de wereld op in uitersten. Ze vinden iets geweldig ofwel verschrikkelijk. Grijs bestaat niet in hun gedachtegang.
  • Wisselende relaties/vriendschappen: borderliners verwachten heel veel van anderen en worden zo snel teleurgesteld. Een klein meningsprobleem kan er al voor zorgen dat ze de relatie verbreken. Maar tegelijkertijd hebben ze een grote angst om in de steek gelaten te worden en denken ze vaak dat ze afgewezen worden.
  • Stemmingswisselingen: mensen met borderline hebben het vaak moeilijk om hun emoties in de hand te houden. Ze kunnen zich het ene moment nog heel goed voelen en het andere moment heel slecht. Ze reageren vaak overdreven op bepaalde situaties.
  • Dissociëren: mensen met borderline hebben soms het gevoel er niet volledig bij te zijn. Ze krijgen dan een soort van black-out.
  • Zelfverwonding: veel mensen met borderline verwonden zichzelf door bijvoorbeeld in hun arm te krassen of met een sigaret te branden. Dit doen ze omdat hun negatieve gevoelens (angst, kwaadheid, enz.) te hevig zijn. Zelfbeschadigend gedrag komt wel niet bij alle borderliners voor.
  • Zelfdoding: doordat borderliners zich vaak zo verward, ongelukkig en wanhopig voelen, zullen zij sneller een eind aan hun leven willen maken.

Deze kenmerken van borderline-persoonlijkheidsstoornis komen het sterkst tot uiting als de patiënt de leeftijd heeft van een jong-volwassene. Bij 30’ers en 40’ers kunnen de symptomen erg minderen. De diagnose Borderline wordt driemaal vaker gesteld bij vrouwen dan bij mannen, maar dat betekent niet dat de stoornis ook vaker voorkomt bij vrouwen. Bij vrouwen worden de problemen ook sneller herkend dan bij mannen. Mannen komen door hun stoornis vaker in aanraking met het gerecht. Bij veel borderliners komen mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik in de jeugdjaren voor.

 

Recent Videos

1577 views - 0 comments
1772 views - 3 comments